Kredit - regaly pro vaše sklay.Kredit
Detaily » Elektrické pohony

Elektrické pohony

pohon

elektrický pohon

    Elektrické pohony zajišťují pohyb pojízdných regálů. Počet a výkon instalovaných elektrických pohonů na podvozku závisí na rozměrech a zatížení pojízdných regálů. Elektrický pohon se skládá z ploché uzavřené dvoustupňové převodovky s třífázovým asynchronním přírubovým motorem s kotvou nakrátko. Ochranný stykač, směrové a motorové stykače jsou dimenzované podle připojeného výkonu. Jmenovitá hodnota proudových ochran motorů je nastavena od výrobce podle instalovaného typu motorů . Informace o hodnotách proudového zatížení je součástí technické přílohy dokumentace. K plynulému rozběhu a doběhu pojízdných regálů a k ochraně motorů v normálním provozu je v rozváděči nainstalován přístroj „MINISTART“. Zajišťuje plynulý záběr a doběh motorů po předem nastavené rampě. V případě nouzového zastavení během pohybu regálů, vyvolaného světelnou závorou nebo stisknutím tlačítka NOUZOVÉHO VYPNUTÍ, jsou motory brzděny přivedením napětí 65 V po doby 2 s. Teprve poté jsou motory odpojeny do napájecího napětí (podle kategorie zastavení 1 normy EN 60204). Seřizování napájení motorů a řídicího přístroje „MINISTART“ smí provádět pouze výrobce nebo poučený kvalifikovaný personál.

pohon podvozku

pohon
    Všechny elektrické pohony jsou propojeny na hnací hřídel podvozku. Hnací hřídel je přírubovou spojkou připojena na hnací kola.Certifikáty kvality ISO
  certifikat-projektovani-vyroby-a-prodeje-regaly BVQI-14001 certifikat-svarovani-na-regaly
Sídlo společnosti
Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.
68764 Slavkov 284
Tel.: + 420 572 614 211
Fax: + 420 572 614 219
E-mail: kredit@kredit.cz
GPS: Loc: 48°57'11.35"N,17°36'22.67"E
©2007 Kredit s.r.o., Created by Administrátoři.cz TOPlist